Veiledning

Klar for å sette i gang?

Indre trening - kom i kontakt med stemmen din
Daggry program

Hva er gode indikatorer på at du lever det livet du ønsker?

...kjennetegnes et godt liv en jevn strøm av glede, harmoni og opplevd integritet? Integritet handler for meg om å ha daglig kontakt med de verdiene som ligger meg nærmest. 

 

Du aner kanskje en uro om å gå glipp av noe.

 

Henger du fast i rammen du lever i nå? Mangler du kanskje en ny måte å tenkte eksistens på? - et handledyktig bilde på hva din fremtid skal inneholde.  Uroen er kanskje forsterket eller utløst av et skifte, samlivsbrudd, ønske om en ny profesjonell retning, eller sykdom eller kroppslige plager. 

Bevegelse ved Flaksjøen i Venabygd

 

Skiftet kan også fortone seg dypere, som en trang til  åndelig utvikling. Naturligvis, egypterne hadde tilgang til kunnskap om det uendelige mysteriet som er gjemt i mennesket; vårt eget kongekammer.

 

Min oppgave er å lytte, skape nye forestillingsbilder sammen med deg, og gå dit. Vanskeligheter finner sine løsninger når vi blir lyttet til. Sammen skaper vi større rom for tanken - se på løsningen bortenfor det som er vanskelig.

 

Når jeg veileder deg, er Daggry mitt foretrukne prosessverktøy. Daggry lar deg skape et tydelig bilde av hvem du er og hvilket innhold du skal ha i livet ditt. Med Jon Frang Mostad som lærer er jeg i ferd med å sertifisere meg som Daggry veileder. 

 

Veiledning foregår normalt gjennom personlig oppmøte, Skype, og e-post, eller kombinasjon av disse. Daggry prosessen foregår i egnet lokale, både individuelt og i samling med andre.

 

Du får en "bli kjent samtale" med meg på 30 minutter, helt fritt og uforpliktende. Dersom du ønsker å gå videre, avtaler vi samtaler som forhåndsbetales.

 

Gleder meg til å høre fra deg.

 

Anita

Daggry er først og fremst en spennende måte å bli kjent med den du virkelig ER!

Daggry er for deg som aktivt søker et personlig fremtidsvalg.

 

Daggry inviterer til å identifiserer drivkrefter, avdekker livsformål og transformerer hindringer til muligheter. Du posisjonerer deg og inntar livet du er bestemt for. 

 

Ved å trigge det personlige ansvaret ditt - søker du samtidig utfordringene du er skapt for. Du gir deg selv større handlingsrom.  Intuisjon slipper til uten begrensende tanker.

 

Programmet bygger på boken «Daggry - det nye språk i selvutvikling» skrevet av Jon Frang Mostad. Bli kjent med Jon via hans hjemmeside.

 
 I 2018 starter jeg Daggry program 5 mars, sentralt i Oslo. 

Under kan du lese mer spesifikt om innhold i Daggry programmet. Vi jobber både sammen i grupper og individuelt fra 5.mars til 10.juni.

 

Gode læringsfellesskap og mulighet for nettverksbygging er viktig for oss og gir godt grunnlag for refleksjoner. Vi ser at flere av nåværende Daggry utøvere har god fremdrift ved å dele erfaringer gjennom prosessen.

 

Sjekk tidsdisposisjonen slik at du kan fristille datoene allerede nå. 

 

Bestill Daggryboken i dag - den er lettlest sier de aller fleste. Boken er pensum før deltakelse. Du skal selvsagt ikke pugge, kun ha en forståelse for metoden vi jobber ut i fra.

 

Det er i hovedsak jeg som intervjuer deg, følger deg opp og støtter deg gjennom hele Daggry prosessen. Med på laget er selveste Jon! Han vil overvære, og kvalitetssikre gjennomføringen som ledd i min opplæring som veileder.

 

Gjør deg klar til å gå inn i ditt høyere jeg. Det blir garantert en spennende prosess! Meld deg på her

 
Varm hilsen fra Anita

Intro - Bjartes effekt av sitt Daggry

Bjartes om opplevelsen underveis

Bjarte om sine Delta drivkrefter

Bjarte om å skape nye muligheter av det som før var hindringer

DAGGRY EFFEKTEN

Klarhet og harmoni
Daggrys selvkonstruksjon gir deg svar på:
  • Hvem du skal være i fremtiden
  • Hva du gjør
  • Hvem du gjør det for
  • Hva effekten av ditt bidrag vil være
- et nytt fremtidsbilde av hva du skal bruke tiden på er et personlig fortrinn

Daggry program våren 2017

Jon Frang Mostad er min Daggry lærer