Visjon og integritet

En verden i glede og harmoni - mennesker som gjør det de elsker mest

Vi går sammen inn i din gode vilje, livsplan og drivkrefter - så setter Du livet i fri bevegelse

3 verdier

 - mine «refleksjonspartnere» i hverdagen

BALANSE OG HARMONI

Handler om å romme de rollene jeg velger som menneske. Gi like mye energi og fokus inn i å være mamma som å være veileder - som å være venn - som å være del av en familie.

«Encounters with balance»

Å SE DEN GODE VILJEN

Handler om likeverd - innsikt i å skape verdifull læring og samhandling med alle mennesker jeg møter.

"We are all walking each other home»

KLARHET OM LIVSPLAN

Handler om å gjøre gode beslutninger og bruke tiden effektivt og målrettet. Gjennom klarhet kan jeg lytte til min egen stemmes visdom

«Your mind must arrive at the destination before your life does»

To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer, to find each other and to feel, that is the purpose of life

Motto fra filmen «Secret life of Walter Mitty»

Viljens kraft - den nødvendige endringsrytmen

Kybalion, et studie om den hermetiske filosofi, sier følgende om viljens funksjon:

Man kan endre sine mentale vibrasjoner ved å bruke viljens kraft. Ved bevisst rette oppmerksomheten til den motsatte pol av den uønskede tilstand. Viljen styrer oppmerksomheten og oppmerksomheten endrer vibrasjonene. Kultiver kunsten å være oppmerksom ved hjelp av viljen og du har løst hemmeligheten om å mestre sinnsstemninger og mentale tilstander.

Jeg kaller kunsten for den gode endringsrytmen - nødvendig for å utøve livsplan og naturlige drivkrefter.