Anita Westeraas

Trener i endringsprosesser

Jeg ble med på eventyret om meg selv

...er du også klar? 
Hvordan vil jeg være nyttig i en startfase inn i livet du egentlig er ment å leve?

Jeg har lært en mekanisme for personlig endring - en kj(ærlig) endringsrytme.  Jeg forlot den gamle innpakningen og skapte et livsinnhold som jeg er stolt av - livsformål og unike drivkrefter er dekodet og iverksatt. Begrensninger, store og små, som hindret meg i å leve ut hele mitt potensial, fremstår som en ren parodi! 

Jeg ble overrasket da jeg var i kontakt med mitt indre kompass. Se nærmere beskrivelse av mine DELTA drivkrefter og livsformål  i Kompetanseprofilen Anita Westeraas.  Forflytningen i livet er med sterkt eierskap og lidenskap - jeg tar ut hele potensialet nå, foredler og nyter å være meg

Jeg veileder flere som utvikler en større forståelse av seg selv og hvilken retning de skal - spør meg gjerne om referanser.


Jeg har 3 barn og bor i Ytre Enebakk

Anita

HVORDAN JEG OPPLEVDE MIN DAGGRY PROSESS

Mine unike drivkrefter så jeg konturer av i en tillitsfull bevisstgjøring av opplevelser forbundet med glede fra barndommen.

Jeg var høyt og lavt – et overskap fylt med mysterium og en nær kommunikasjon med fjellene - jeg har en trang til å se andre mennesker åpne seg og føler skjønnhet når de viser meg styrker og svakheter.

(notater dagen etter speiling og chunking i 2 fase Awakening)

Hvordan kunne jeg lage spesifikke og anvendelige drivkrefter av dette? 

Les blogg notatene ved å klikke på knappen under.

Legg inn en kommentar