Anitas Daggry – elsker hvert steg jeg tar…

Min Awakening - Delta drivkrefter

1.dag Ashram I Daggry (februar 2016)

Det har blåser kraftig rundt veggene her i Skovby – det er gang i en etterlengtet prosess mot å forme min livsplan – spydspissen Westeraas – fantastisk.

Jeg har vært med på en tillitsfull bevisstgjøring av opplevelser forbundet med glede fra barndommen – kjent på gråt også. Jeg kjenner begeistring over å se konturene av et større meg – har vært høyt og lavt – et overskap fylt med mysterium og en nær kommunikasjon med fjellene - jeg har en trang til å se andre mennesker åpne seg og føler skjønnhet når de viser meg styrker og svakheter.

Hvordan kan jeg lage 3 drivkrefter av dette? Jeg er på langt nær ferdig. Jon bruker nå tid til å ta ordene mine opp i seg og bearbeide. På onsdag vil jeg få ord i form av energivesner speilet tilbake på meg. Visste du at minner kan være lagret på cellenivå? Fenomenologi kalles det, og i dag har jeg opplevd den merkelige følelsen av at kroppen, og ikke hodet eller hjertet reagere på minner.

Det gleder meg at dette er en toveis prosess som åpner en verden for både Jon og meg. Bringer innsikt – det er transformasjon for oss begge.

Dagen ble avsluttet med seansen jeg liker aller best - meditasjon i fellesskap – det gir en sterk god effekt å være i energifeltet som oppstår når vi mediterer sammen.

Se hvordan jeg har formulert drivkreftene i kompetanseprofilen min i 2o17

Kompetanseprofil 2017

Min Awakening - Hindringer til muligheter

Lyst å høre hvor jeg er i Daggry prosessen nå? (Mai 2016)

Jon har guidet meg hit til Accomodation 3 fase - hvor jeg har kartlagt hva som begrenser meg i å Gjøre og Være på det nivået jeg ønsker. Mine (80!) hindringer er transformert til Muligheter og det i seg selv gir kraft til å fortsette transformasjonen - den intensiveres naturlig – jeg har vridd meg ut av et slangeskinn som var for trangt – nå skal jeg bli kjent med et nytt Selv som rommer 80 nye Muligheter. Mulighetene er sortert på våre syv Chakra.

Jeg gir meg selv mulighet til å kontrollere oppstigningen ved å gradere tilstanden jeg kjenner i Muligheten med nummerering 1-10. Jeg tenker at min Accomodation prossess vil ta ca 3 år – kanskje lenger. Men nå ruller det og det er opplevelsen av transformasjon som gir meg kraften jeg trenger for å fortsette.

Jeg skal gi deg to eksempler og hva som er hensikten med å bruke Chakra i Daggryprosessen:

1.Hindring: ”Jeg har ikke vilje til å sette opp konkrete daglige arbeidsoppgaver

1.Mulighet: Jeg kjenner kraft i min vilje til å konkretisere daglige arbeidsoppgaver

Gradert nå: 7

Muligheten er plassert i Halschakra – evne til å treffe valg og samtidig vise viljestyrke 

2.Hindring: ”Jeg er ikke glad meg selv til enhver tid”

2.Mulighet: Jeg elsker min Væren

Gradert nå: 6

Muligheten er plassert i Rotchakra – Evne til å overleve og til å forsørge meg selv.

Det gir meg plattform til å vite hvor i kroppen jeg mentalt og intuitivt skal styrke den Muligheten.

Jon og jeg brant Hindringene under et Skype møte, en vel så symbolsk som fysisk nødvendig handling. Hindringene har lært meg det jeg skal lære – de brennes for å resirkuleres i kretsløpet og tjene noen andre. ”Vi lærer i motgang og utvikler selvtillit i medgang”

Det er spesielt en evne jeg føler jeg begynner å mestre – å transformere negativitet før jeg lar det ta plass i kropp og sjel – jeg tar det inn når jeg merker at jeg har gitt meningen en høyere frekvens. Når Hindringene vel er ute lar jeg ikke nye slippe til.

Min Awakening - Livsformål

2.dag Ashram (februar 2016)

Nå begynner jeg å ta form! Jeg har gjennomført to dagers Ashram med Jon - og wow! Selvkonstruksjon er som baklengsplanlegging. I Fremtidsfilmen for mitt Livsformål står jeg sentralt i en kunnskapsarena for selvutvikling og karriereplanlegging. Jeg har etablert et internasjonalt senter og håret mitt er grått - altså dette vil ta tid... Jeg er hekta på bildespråk og symbolikk og har innovert måten vi finner og leser bøker som stimulerer og former oss.

Aristoteles sier at problemet er ikke å sikte for høyt å bomme, men å sikte for lavt å treffe. Mitt livsformål er i ferd med å finpeiles og nå skal jeg planlegge meg bakover og tar hull på gjennomføringen ved å starte et kunnskaps og utdanningshus i Norge fra hjemmekontoret mitt i Ytre Enebakk.

Da jeg fortalte om filmen til Jon var den ikke castet slik oppgaven tilsa, men jeg slapp stryk.  He he – det er nå morroa starter - grovarbeidet som selvutvikling handler om er å fjerne selvpåførte begrensninger som hindrer fremdrift i det jeg skal oppnå - ”Jeg skylder på omgivelsene når ting ikke går som jeg vil” tenker jeg er en god hindring å starte med 🙂 – den og ca 50 andre. Det er neste steg, Akkomodasjon perioden. Den kan godt ta flere år. Daggry prosessen er for alle som vil leve bevisst på hva livsformålet sitt er. Alt er allerede i deg, du trenger bare hjelp til å se det. Se mer på jonmostad.com Stay tuned.